Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Birim Kalite Komisyonu

Komisyon

Adı Soyadı

Dahili No

E-Mail

Başkan (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN

6540

esahin@odu.edu.tr

Üye (Hemşirelik Bölümü)

Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ

6542

nurgulb@odu.edu.tr

Üye (Sağlık Yönetimi )

Doç. Dr. Taşkın KILIÇ 

6533

taskinkilic@odu.edu.tr

Üye (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ACARÖZ CANDAN

6536

sevimcandan@odu.edu.tr

Üye (Beslenme ve Diyetetik Bölümü ) 

Dr. Öğr. Üyesi Diler US ALTAY

6427

dilerusaltay@odu.edu.tr

Üye (Fakülte Sekreteri)

Esra PARLAK

6537

syarar@odu.edu.tr

Veri Derlemeden Sorumlu Personeli Emel ÖZDEMİR 6408 emelozdemir@odu.edu.tr

Ekleme tarihi: 30-11-2018 11:54:27 Güncellenme tarihi: 22-09-2020 14:05:31