E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Sağlık Yüksekokulu Öğretim Planı (KAPATILAN)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ilk defa kayıtlanan öğrenciler için uygulanacak olan öğretim planımız Üniversitemiz Senatosu'nun 16.05.2013 tarihli ve 2013-44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN  İTİBAREN OKUTULAN ÖĞRETİM PLANI

I.Yarıyıl 

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM101

Hemşireliğe Özel Anatomi

3

1

4

6

Anatomy for Nursing

HEM103

Hemşireliğe Özel Fizyoloji

3

1

4

6

Physology for Nursing

TİT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

-

2

2

The Principles of Atatürk and History of Revolution I

TDK101

Türk Dili I

2

-

2

2

Turkish Language I

YDI101

Temel İngilizce I

3

-

3

3

Basic English  I

SEC1-1*

HEMS101

Hemşireliğe Giriş

2

-

2

2

Introduction to Nursing

HEMS103

Hemşireliğe Özel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

2

2

3

5

Microbiology and Parasitology

HEMS105

Hemşirelikte İletişim

2

-

2

2

Communication at Nursing

SEC1-2**

Seçmeli Ders 1

2

-

2

2

Elective Course 1

                                                                     

24

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM102

Hemşirelik Esasları

8

10

13

13

Fundamentals of Nursing

TİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

-

2

2

The Principles of  Atatürk  and History of Revolution II

TDK102

Türk Dili II

2

-

2

2

Turkish Language II

YDI102

Temel İngilizce II

3

-

3

3

Basic English II

HEM104

Staj I

-

-

-

4

Internship I

SEC2-1*

HEMS102

Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme

3

1

4

4

Health Assesment and Physical Examination in Nursing

SEC2-2**

Seçmeli Ders  2

2

-

2

2

Elective Course 2

                                                                      

26

   30

 

 

III.Yarıyıl              

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM201

İç Hastalıkları Hemşireliği

6

10

11

18

Nursing in Internal Nursing

SEC3-1*

HEMS201

Hemşireliğe Özel Farmakoloji

2

-

2

3

Pharmacology for Nursing

HEMS203

Hemşireliğe Özel Histopatoloji

3

-

3

3

Hystopatology  for Nursing

HEMS205

Beslenme

2

-

2

2

Nutrition

HEMS207

Mesleki İngilizce-Yazma

2

-

2

2

Professional English-Writing

SEC3-2**

Seçmeli Ders 3

2

-

2

2

Elective Course 3

                                                                      

22

    30

 

 

IV.Yarıyıl     

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM202

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

6

10

11

18

Nursery in Surgery

HEM204

Staj II

-

-

-

4

Internship II

SEC4-1*

HEMS202

Hemşirelikte Etik

2

-

2

2

Ethics of Nursing

HEMS204

Acil Bakım ve İlk Yardım

2

-

2

2

Emergency Care  and  First Aid

HEMS206

Mesleki İngilizce-Dinleme

2

-

2

2

Professional English-Listening

SEC4-2**

Seçmeli Ders 4

2

-

2

2

Elective Course  4

                                                                      

19

   30

 

 

V.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM301

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

10

11

18

Gynecologic and Obstetrics Nursing

HEM303

Biyoistatistik

2

-

2

4

Biostatistics

SEC5-1*

HEMS301

Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

2

-

2

4

Epidemiology in Nursing

HEMS303

Mesleki İngilizce-Çeviri

2

-

2

2

Professional Nursing -Translation

SEC5-2**

Seçmeli Ders 5

2

-

2

2

Elective Course 5

                                                                     

19

   30

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.Yarıyıl              

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM302

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

10

11

18

Pediatric Nursing

HEM304

Staj III

-

-

-

4

Internship III

SEC6-1*

HEMS302

Hemşirelikte Araştırma

2

-

2

4

Research in Nursing

HEMS304

Mesleki İngilizce-Konuşma

2

-

2

2

Professional English-Speaking

SEC6-2**

Seçimli Ders 6

2

-

2

2

Elective Course 6

                                                                     

17

   30

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.Yarıyıl             

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM401

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

10

11

18

Psychiatric Nursing

HEM403

Hemşirelikte Öğretim

4

4

6

  8

Teaching in Nursing

SEC7-1*

HEMS403

Sağlık Sosyolojisi

2

-

2

  2

Health Sociology

SEC7-2**

Seçmeli Ders 7

2

-

2

 2

Elective Course 7

                                                                      

21

   30

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Yarıyıl           

Kodu

Dersin Adı

  T

  U

  K

AKTS

İngilizce Dersin Adı

HEM402

Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

10

11

18

Public Health Nursing

HEM404

Hemşirelikte Yönetim

4

4

6

10

Management of Nursing

SEC8-2**

Seçmeli Ders 8

2

-

2

 2

Elective Course 8

                                                                     

19

   30

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 *Bu grupta bulunan derslerin tamamı alınır.

** Bu guruptan her dönem bir ders alınır.

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Name of the Course

SEC1-2**

SEC111

Hemşireliğe Özel Biyokimya

2

-

2

2

Biochemistry for Nursing

SEC113

Psikoloji

2

-

2

2

Pschology

SEC121

Müzik

2

-

2

2

Music

SEC123

Heykel

2

-

2

2

Sculpture

SEC125

Resim

2

-

2

2

Painting Lesson

SEC127

Konuşma Eğitimi (Diksiyon)

2

-

2

2

Diction Training

SEC129

Tamamlayıcı Tıp

2

-

2

2

Complementary Medicine

SEC131

Film Yapımı

2

-

2

2

Film Production

SEC2-2**

SEC112

Hemşirelik Süreci

2

-

2

2

Nursing Process

SEC122

Tiyatro

2

-

2

2

Theater

SEC124

Seramik

2

-

2

2

Ceramic

SEC126

Fotoğraf

2

-

2

2

Photo

SEC128

Halk Oyunları

2

-

2

2

Folk dances

SEC130

Süs Bitkileri

2

-

2

2

Ornamental Plants

SEC132

Güncel Farkındalık

2

-

2

2

Current Awareness

SEC3-2**

SEC221

Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği

2

-

2

2

Oral and Dental Health Nursing

SEC223

Hastane Enfeksiyonları

2

-

2

2

Hospital Acquired Infections

SEC225

Ameliyathane Hemşireliği

2

-

2

2

Operating Room Nursing

SEC4-2**

SEC222

Onkoloji Hemşireliği

2

-

2

2

Oncology Nursing

SEC224

Yoğun Bakım Hemşireliği

2

-

2

2

Intensive Care Nursing

SEC226

Diyabet Hemşireliği

2

-

2

2

Diabetes Nursing

SEC5-2**

SEC331

Diyaliz Hemşireliği

2

-

2

2

Dialysis Nursing

SEC333

Engelli Sağlığı Hemşireliği

2

-

2

2

Impaired Health Nursing

SEC335

Aile Planlaması  Hemşireliği

2

-

2

2

Family Planning Nursing

SEC337

İlkyardım

2

-

2

2

First Aid

SEC339

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

2

-

2

2

Infectious Diseases Nursing

SEC341

Hasta ve Çalışan Güvenliği

2

-

2

2

Patient and Staff safety

SEC6-2**

SEC332

Yenidoğan Hemşireliği

2

-

2

2

Newborn Nursing

SEC334

Cinsel Sağlık Eğitimi

2

-

2

2

Sexual Health Education

SEC336

İnfertilite Hemşireliği

2

-

2

2

Infertility Nursing

SEC338

Eleştirel Düşünme

2

-

2

2

Critical Nursing

SEC340

Doğuma Hazırlık Eğitimi

2

-

2

2

Preparation Education to Birth

SEC342

Çocuk ve Adölesan Ruh Sağlığı

2

-

2

2

Child and Adolescent Mental Health

SEC7-2**

SEC441

Mesleki İngilizce I

2

-

2

2

Professional English I

SEC443

Geriatri Hemşireliği

2

-

2

2

Geriatrics Nursing

SEC445

Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik

2

-

2

2

Substance Abuse and Nursing

SEC447

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

2

-

2

2

Consultation Liaison Psychiatry

SEC449

Adli Hemşirelik

2

-

2

2

Forensic Nursing

SEC451

Psikoonkoloji

2

-

2

2

Psychooncology

SEC8-2**

SEC442

Mesleki İngilizce II

2

-

2

2

Professional English II

SEC444

Turizm Sağlığı

2

-

2

2

Tourism Health

SEC446

Evde Bakım Hemşireliği

2

-

2

2

Home Care Nursing

SEC448

Sağlık Politikaları

2

-

2

2

Health Policies

SEC450

Aile Sağlığı

2

-

2

2

Family Health

SEC452

İş Sağlığı Hemşireliği

2

-

2

2

Occupational Health Nursing

SEC454

Hemşirelikte Liderlik

2

-

2

2

Leadership in Nursing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı