Hızlı Erişim

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Üniversitemiz 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Sürecine İlişkin Senato Kararı Duyurusu

Üniversitemiz 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Sürecine İlişkin Senato Kararı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde, Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim süreci görüşüldü.

Yükseköğretim Kurulunun “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu 17/02/2021 tarihli “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu yazıları; pandeminin ülkemizde ve ilimizde geldiği son durum; öğrencilerimizin seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdürülebilir eğitim öğretim süreçlerini etkileyecek faktörler, bu faktörlerin salgının yayılması ve bulaş riskinin artması üzerindeki etkisi ve mutasyon verileri detaylı olarak değerlendirilmiş, eğitim öğretim programlarının yeterlilik ve öğrenme kazanımlarından taviz verilmemek üzere, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü) ile Eğitim Fakültesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü uygulama dersleri hariç olmak üzere diğer tüm akademik birimlerinde teorik ve uygulamalı derslerin uzaktan eğitim (eş zamanlı) ve diğer uygulamaların (mesleki uygulama, bitirme tezi vb.) uzaktan eğitim (eş zamanlı) ödev, sunu, vaka takdimi vb. yöntemlerle yapılmasına, öğrencilerin bu kurallar çerçevesinde eğitim öğretimi sürdürememeleri halinde kayıt dondurma dilekçelerinin dikkate alınmasına,  sınavlara ilişkin kararın daha sonra Üniversitemiz Senatosu tarafından verilmesine ve Üniversitemizin ilgili birimlerinin internet sayfalarında yayınlanmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Senato Kararı'nın Fakültemizle İlgili Maddesi;

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü için,

  • 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için teorik derslerin uzaktan eğitim (eş zamanlı) şeklinde yapılmasına,
  •  
  • 1., 2., 3. sınıflar için, laboratuvar uygulamalarının, her şubenin ders sorumlu öğretim elemanı tarafından online olarak vaka tartışması, ödev veya dersin öğretim elemanının önerileri ile akademik takvim doğrultusunda yapılmasına,
  • 4. sınıf (intörn) uygulamalarının ilk beş hafta uzaktan eğitim yoluyla, sonrasında ise İl Sağlık Müdürülüğünün izin vermesi halinde pandemi kuralları çerçevesinde küçük gruplar halinde dönüşümlü olarak yüz yüze, bu mümkün olmazsa yine uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, 

Eklenme Tarihi : 26-02-2021 15:11:20