SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık yöneticisi adayı genç öğrencilerimiz,

Sağlık yönetimi bölümümüze hoş geldiniz.

      Sağlık kuruluşları ve işletmelerinin temel fonksiyonu, toplumun sağlık statüsünü korumak ve yükseltmektir. Bunun için ülkeler hekim, hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer sağlık meslek mensupları yetiştirir. Bu personelin mesleklerini zamanında, verimli ve etkin icra edebilmelerine zemin hazırlamak için yapılması gereken idari, mali ve teknik birçok hizmet ve süreç vardır. Bu işleri yapacak, yürütecek, organize edecek ve yönetecek lisans eğitimli meslek grubu sağlık yöneticileridir.

      İlk olarak 1920’li yıllarda Amerika’da, sağlık sisteminin profesyonel bir şekilde etkin ve verimli yürütülmesi için sağlık idarecilerine ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Bu yöneticilerin lisansüstü ve lisans düzeyinde yetiştirilmesine başlandı. Ülkemizde sağlık politika yapıcıları 1963 yılında bu ihtiyacı hissederek, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bu bölümü lisans düzeyinde açtı. 1990’lı yıllarda Başkent, Marmara ve Ankara Üniversiteleri ve 2010’lu yıllardan sonra birçok üniversite bölümümüzü açtı.     Sağlık hizmetleri etkin ve verimliliğinin sağlanması ancak konusunda eğitimli personelle olacak iştir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin idari, mali ve teknik altyapı hizmetlerinin profesyonel yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim yapan bölümümüzde iyi bir sağlık yöneticisi olarak yetişmenizi temenni ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                             Prof.Dr. Taşkın KILIÇ

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

 

 

Bölüm Başkanı

  • Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

 Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Taşkın KILIÇ(Anabilim Dalı Başkanı)
  • Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AMARAT(Bölüm Başkanı Yrd.)
  • Arş. Gör. Deniz GÜNEŞ

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı

  • Doç. Dr. İsmail KABAN (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Arş. Gör. Berna KIRIKOĞLU

 


Ekleme tarihi: 30-11-2018 11:38:36 Güncellenme tarihi: 02-08-2023 15:17:51