SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

AKTS

Lisans Öğretim Planı

BİRİNCİ YIL

Kod

Dersler

AKTS*

H+T+L*

Z/S*

Dil*

HEM  103

Anatomi

6

3+1+4

Z

T

HEM  107

Biyokimya

3

2+0+2

Z

T

HEM  113

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

4

3+1+4

Z

T

HEM  101

Hemşireliğe Giriş

2

2+0+2

Z

T

HEM  111

Fizyoloji

6

3+1+4

Z

T

GS   101

Güzel Sanatlar  I

2

2+0+2

S

T

YDI    101

Temel İngilizce I

3

3+0+3

Z

İ

HEM  105

Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri

2

2+0+2

Z

T

TİT    101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2+0+2

Z

T

Birinci Yarıyıl                               TOPLAM

30

22+3+25

 

 

HEM  102

Hemşirelik Esasları

18

8+12+14

Z

T

GS   102

Güzel Sanatlar II

2

2+0+2

S

T

TİT     102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2+0+2

Z

T

YDI     102

Temel İngilizce II

2

3+0+3

Z

İ

HEM  108

Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri

3

2+0+2

Z

T

HEM  104

Psikoloji

3

2+0+2

Z

T

Ikinci Yarıyıl                                 TOPLAM

30

19+12+25

 

 

BİRİNCİ YIL                                TOPLAM

60

41+15+50

 

 

 

İKİNCİ YIL

Kod

Dersler

AKTS*

H+T+L*

Z/S*

Dil*

HEM  203

Hemşireliğe Özel Farmakoloji

3

2+0+2

Z

T

HEM  201

İç Hastalıkları Hemşireliği

16

6+12+12

Z

T

YDI   201

Mesleki İngilizce I

2

2+0+2

Z

İ

HEM 205

Histopatoloji

3

3+0+3

Z

T

TDK  201

Türk Dili I

2

2+0+2

Z

T

HEM  211

Beslenmeye Giriş

2

2+0+2

Z

T

HEM  209

Bilgisayara Giriş I

2

1+2+2

Z

T

Üçüncü Yarıyıl                              TOPLAM

30

18+14+25

 

 

YDI   202

Mesleki İngilizce II

3

2+0+2

Z

İ

HEM   202

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

16

6+12+12

Z

T

HEM  206

Afetlerde Hemşirelik

2

2+0+2

Z

T

TDK  202

Türk Dili  II

2

2+0+2

Z

T

HEM   208

Bilgisayara Giriş II

2

1+2+2

Z

T

HEM   204

Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji

3

2+0+2

Z

T

Seçmeli Dersler

SEC 202

Onkoloji Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

SEC204

Yoğun Bakım Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

SEC 206

Diyabet Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

Dördüncü Yarıyıl                         TOPLAM

30

15+14+22

 

 

İKİNCİ YIL                                 TOPLAM

60

33+28+47

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

Kod

Dersler

AKTS*

H+T+L*

Z/S*

Dil*

HEM   301

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

18

6+12+12

Z

T

HEM   305

Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

4

2+0+2

Z

T

YDI     301

Mesleki İngilizce III

4

2+0+2

Z

E

HEM   307

Bioistatistik

2

2+0+2

Z

T

Seçmeli Dersler*

SEC 305

Diyaliz Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

SEC 301

Aile Planlaması  Hemşireliği 

2

2+0+2

S

T

SEC 303

Ameliyathane Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

Beşinci Yarıyıl                              TOPLAM

30

12+12+18

 

 

HEM   302

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

16

6+12+12

Z

T

YDI     302

Mesleki İngilizce IV

3

2+0+2

Z

İ

HEM   304

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

3

2+0+2

Z

T

HEM   306

Hemşirelikte Araştırma

6

2+0+2

Z

T

Seçmeli Dersler*

SEC 302

Cinsel Sağlık Eğitimi

2

2+0+2

S

T

SEC 304

Yenidoğan Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

Altıncı Yarıyıl                                 TOPLAM

30

12+12+18

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL                                TOPLAM

60

24+24+36

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

Kod

Dersler

AKTS*

H+T+L*

Z/S*

Dil*

HEM   403

Hemşirelikte Öğretim

8

4+4+6

Z

T

HEM   401

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

14

6+12+12

Z

T

YDI     401

Mesleki İngilizce V

4

2+0+2

Z

İ

HEM   405

Sağlık Sosyolojisi

2

2+0+2

Z

T

Seçmeli Dersler*

SEC 401

Doğuma Hazırlık Eğitimi

2

2+0+2

S

T

SEC 403

Geriatri Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

Yedinci Yarıyıl                                   TOPLAM

30

14+16+22

 

 

HEM   402

Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

16

6+12+12

Z

T

HEM   404

Hemşirelikte Yönetim

8

4+4+6

Z

T

YDI     402

Mesleki İngilizce VI

4

2+0+2

Z

İ

Seçmeli Dersler*

SEC 402

Hemşirelikte Liderlik

2

2+0+2

S

T

SEC 404

Turizm Sağlığı

2

2+0+2

S

T

SEC 406

Evde Bakım

2

2+0+2

S

T

SEC 408

Aile Sağlığı

2

2+0+2

S

T

SEC 410

İş Sağlığı Hemşireliği

2

2+0+2

S

T

Sekizinci Yarıyıl                         TOPLAM

30

12+16+20

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL                      TOPLAM

60

26+32+42

 

 

                        SEKİZ YARIYILIN TOPLAMI

  240

124+99+175

 

 

*AKTS= AKTS kredisi

K   = Kredi saatler toplamı     T = Teorik       L = Laboratuar, uygulama, vs  Z/S = Z:Zorunlu       S: Seçmeli             

Dil;   T: Türkçe,   İ: İngilizce 

Seçmeli Dersler=Öğrenci bir seçmeli ders seçer

 


Ekleme tarihi: 04-12-2018 07:14:58