SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Hilal Gül BOYRAZ ve Arş. Gör. Fatma AKSOY 2021-1-TR01-KA131-HED-00008831 Nolu Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı Kapsamında Portekizde Görevlendirildi

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hilal Gül BOYRAZve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma AKSOY Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 2021-1-TR01-KA131-HED-00008831 nolu proje dönemi Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı kapsamında 24-26 Ekim 2023 tarihlerinde Portekiz’de Porto şehrinde bulunan Escola Superior de Saúde de Santa Maria Üniversitesinde bulunmuşlardır. Hemşirelik bölümü öğretim elemanları ile toplantılar yapılarak ilgi duyulan alanlarda görüşmeler sağlanmış, fakülte, bölüm ve eğitim-öğretim alanları tanıtılmıştır. Hemşirelik bölümü simülasyon merkezi ve laboratuvarları ziyaret edilmiştir. Ayrıca üniversitenin hemşirelik eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirdiği Santa Maria Hastanesi gezilerek hemşirelik bakımı ve sağlık hizmetlerine yönelik gözlemlerde bulunulmuştur.


Eklenme Tarihi : 13-11-2023 12:03:28