SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihçe
  • Fakültemiz ilk olarak, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile Ordu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında, 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında ön lisans eğitimi veren Ebelik ve Hemşirelik Programları ile eğitim-öğretime başlamıştır. 
  • 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Yüksekokullarının kurulması ile, yüksekokulun eğitim süresi dört yıla çıkmış ve adı Ordu Sağlık Yüksekokulu olmuştur. Yüksekokul 1996-1997 yılından itibaren lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü ile eğitim-öğretime devam etmiştir.                                                                                                                                
  • Yüksekokul 5467 sayılı Kanunun Ek 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile yeni kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır.                                                                                                                                            
  • 2015 yılında YÖK Genel Kurulu'nda kabul edilen Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi açılması kararı sonrası, 8 Nisan 2016 tarihli 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.
  • Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, lisans düzeyinde sağlık personeli yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Fakülte bünyesinde Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Sağlık Yönetimi  bölümleri yer almaktadır.                                            
  • Aktif eğitimin devam ettiği Hemşirelik Bölümünde 9 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu bölüme öğrenciler MF-3 puanına göre yerleşmektedir. 

Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 30-11-2018 11:16:15