SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Vizyon Misyon

Misyon

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini belirleyen, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren mesleki bilgi ve beceri kazanmış, evrensel değerleri benimsemiş, etik değerlere saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip, analitik yönü kuvvetli, yeniliğe açık, ekip çalışmasına yatkın, etkili iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Değişen ve gelişen sağlık sisteminde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştiren, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, bilimsel çalışmaları ve eğitim programlarıyla model oluşturan, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. 


Ekleme tarihi: 30-11-2018 11:21:32 Güncellenme tarihi: 30-11-2018 11:21:39